Friday, 11 September 2015

ভাতুকী

ভাতুকী


কান্দোনৰ শব্দ শুনি
মই উভটি আআহিছোঁ
তোমালোক নিজমনে নিজবাটে গৈ থকাৰ কথা

ভাতুকী বাইৰ কলিজা যেন
খাৱৈৰ দলংখন উটি যোৱাৰ পিছতো
বিলখনক লৈ খেক

খেক খেক খেক
কি শুনিলোঁ ভাতুকী
পৈয়ৰৰ গাত দোষ নাছিল বুলি
গাঁওখনকে ফালিলি

ফালিলি গগণ ফালিলি
এনাও দুনাও পানী ভৰি ভৰি
পকীদলংৰ খেল
শেঁওতা ফালি বেলি আকিলি
কিনো বুজিলি ভাদমহীয়া মেল

ভাতুকী নাযায় দ-লৈ
পৈয়েক নুঠে বামলৈ
হিলৈপৰীয়াত পানী বাঢ়িছে
গোঁসাই আহিছে চাবলৈ

গোঁসায়ে বোলে দলং বান্ধিব
আটায়ৰে হেনো আকাল গুছিব
ধেক ধেক ধেক

লাও তলে চিকা যায়
পিৰালিতে ভাতুকী বিনাই
হুক হুক হুক
আই-ঐ দেহি পৈয়েকে হেনো চোঁচা মাৰি যায়

শেহনিশাত নাৱত উঠি পৈয়েক সিপাৰলৈ যায়
আন্ধাৰতো জুপি জুপি ভাতুকীয়ে ভাওনাকে চায়


  সাগৰ সৌৰভ