Sunday, 26 October 2014

চেতনা

চেতনা
                              সাগৰ সৌৰভ

আঙুলিফাঁকৰ  চেতনাই মগজু কঁপালে
মুহুৰ্ততে সজাগ হৈ উঠি চহৰখনে
নিশব্দে আৰু এখোজ দিয়ে

চেতনাই গীত জুৰিলে
কপিলী পাৰত...
পানীবোৰ ঢৌ হৈ নাচে

কপিলীৰ কপালত ৰঙা ফোঁট এটা দেখি
চেতনাৰ গা-টো পিলপিলাই উঠে

বলটো আগুৱাই নি থকা খেলুৱৈজনে
চেতনাক দেও দি যায়
চেতনাই পিছহে নেপায়

লাহে লাহে ক’ৰবাত হেৰাই
যায়

বলটো খেলপথাৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতো
চেতনা নাথাকে
কোলাহলে নিজকে হেৰুৱায়

কোঠাটো বহি থাকে
অকলে...
ধোঁৱাবোৰ উৰি থাকে
চেতনা নাই